Deze tijd wordt eens de 'goede oude tijd'

Meest recente berichten
Recente reacties
  Archief
  Google vertaling

  Oude scherven op het Nieuwe Land

  Omstreeks de eeuwwisseling werd het zeedorpenlandschap van het Nieuwe Land vergraven om een natuurontwikkelingsproject te realiseren. Een groot deel van het vrijgekomen zand werd naar het strand gereden, de rest werd achter de zeeduinen gedeponeerd. Het zand was vermengd met scherven en afval uit de zeventiende tot de twintigste eeuw, vooral afkomstig uit de wallen van de landjes.

  nieuwelandschervenIn voorjaar van 2004 ontdekte men in een uitgediept gedeelte van het voormalige Nieuwe Land een aantal belangwekkende aardewerk scherven. Deze scherven waren in een ongestoord terrein door verstuiving aan de oppervlakte gekomen. Ook is er door een particulier een zilveren munt van Lodewijk de Vrome (814-840) gevonden. De scherven en munt werden gemeld bij Cor Prins van de Stichting Archeologie Egmond. Deze zocht contact met terreinbeheerder PWN om een onderzoek op het terrein in te stellen. Nadat de PWN toestemming heeft gegeven werd het terrein door middel van een veldkartering onderzocht. De vondsten bestaan vooral uit vroeg middeleeuws aardewerk, onder andere enkele kogelpotscherven, Badorf/Huneschans aardewerk met radstempelversiering en Mayen aardewerk. Het aardewerk is gedetermineerd door Jan de Koning van Hollandia Archeologen.

  nieuwelandmunt

  Munt van Lodewijk de Vrome; 814-840

  Aan de zuidkant van het terrein bevond zich in het midden van het duin een donkere humus laag welke door jong stuifzand is onder gestoven, 20 cm onder deze humus laag waren in het zand krassporen waarneembaar, mogelijk veroorzaakt door een eergetouw of ploegmessen. De krassporen lopen van noord oost naar zuid- westelijke richting en waren destijds met blond stuifzand dicht gestoven. Hierbij kan de conclusie worden getrokken dat op deze plek in de oude duinen de grootschalige verstuivingen van de tiende eeuw de nederzettingsakkers naar het oosten heeft verdreven in de richting van het huidige Wimmenum. Archeologisch onderzoek naar deze onder gestoven akkers in de duinen zal in de toekomst nieuwe gegevens toevoegen over de leef- en werkomgeving van de toenmalige kustbewoners.

   

  Determinatielijst:

  Determinatielijst

  Determinatielijst

  Naar vorige pagina

  Copyright © 2016. All Rights Reserved.