Deze tijd wordt eens de 'goede oude tijd'

Meest recente berichten
Recente reacties
  Archief
  Google vertaling

  Russische soldaat Bergen 2018

  Op 8 maart 2018 wordt door Werkgroep Archeo in de duinen ten noorden van Bergen menselijke resten ontdekt.
  Na vooronderzoek van slagveldarcheoloog Cor Prins is de vondst gemeld aan de Provincie Noord-Holland die een opdracht verleend aan Hollandia Archeologen en Wergroep Archeo om tot onmiddelijke opgraving over te gaan.

  Tekening

  Afbeelding 4 van 4

  Op 9 maart 2018 wordt de opgraving uitgevoerd. Hierbij wordt een compleet skelet blootgelegd. Door velddeterminatie van de knopen, door Cor Prins, kan worden vastgesteld dat het gaat om resten van een Russische soldaat welke was gesneuveld in de Slag bij Bergen op 19 september 1799.
  Het skelet lag voorover in de grafkuil met de schedel oostwaarts en de armen en benen westwaarts gericht. Naast de knopen werden er een groot aantal textielresten geborgen, wat uniek is in onderzoek naar skeletten uit 1799. Textiel blijft namelijk slecht bewaard in duinzand. De vondsten zijn gefotografeerd en getekend in situ. Hierbij kregen de knopen en textiel een vondstnummer zodat zij bij een latere reconstructie precies op het skelet kunnen worden teruggeplaatst. Het botmateriaal en de vondsten zijn door Hollandia Archeologen geborgen en voor verder onderzoek door diverse deskundigen.

  Wat weten wij nu:
  Dat de knopen en textiel afkomstig zijn van een Russische uniformjas en vest. Soms wordt rond de koperen knopen nog resten van textiel aangetroffen, wat door uitwatering van koper het textiel conserveert. Voor het overige textiel is het vermoeden dat een groot koperen voorwerp (mijterplaat) in de nabijheid heeft gelegen en niet meer in het graf aanwezig was. Ook het vochtgehalte van het duinzand zal bij de conservatie een rol hebben gespeeld. Na de fragmenten te hebben uitgelegd bleek een reconstructie mogelijk van een deel van het uniform en vest. Tesamen met de koperen knopen geeft dat een goed beeld hoe een Russisch uniform er precies heeft uitgezien.

  Doodsoorzaak:
  Ondanks een gat aan de zijkant van de schedel is dit niet de doodsoorzaak. Daar dit gat niet is veroorzaakt door inschot van een kogel, geen trauma zichtbaar, vermoedelijk veroorzaakt door wortelingroei (volgens fysisch antropologe).
  Wel is uit de rechter schouder tesamen met textiel en knopen een musketkogel aangetroffen. Naar deze kogel wordt nog onderzoek gedaan. Op het skelet zijn verder geen verwondingen waarneembaar.

   

  Copyright © 2016. All Rights Reserved.